Co je povinné ručení?

Povinné ručení je pojistná smlouva, kterou je nutné uzavřít pokud chcete vlastnit a jezdit automobilem na silnicích v České republice. Tato pojistka má za úkol zajistit náhradu škody, kterou byste mohli na cestách způsobit jiným účastníkům silničního provozu.

Povinné ručení se vztahuje na škodu na zdraví nebo na majetku jiných osob, kterou byste způsobili při nehodě, kdy jste byli řidičem nebo spolujezdcem vozidla. Jeho cílem je zajistit, aby osoby postižené nehodou nebyly nuceny hradit náklady spojené s léčením nebo opravou svého majetku ze svého vlastního rozpočtu.

V České republice je povinné ručení zákonnou povinností pro všechny vlastníky automobilů, a to bez ohledu na to, zda jezdí často nebo jen občas. Pojistku je nutné uzavřít u pojišťovny, která musí být členem České asociace pojišťoven. Cena povinného ručení se může lišit v závislosti na pojišťovně, typu vozidla, způsobu jeho využívání a historii řidiče.

Je důležité si uvědomit, že povinné ručení nezahrnuje škody na vašem vlastním vozidle nebo zranění řidiče nebo spolujezdce. Tyto rizika lze pojistit pomocí havarijního nebo cestovního pojištění.

V případě, že neuvedete povinné ručení nebo neprodleně neprodloužíte jeho platnost, hrozí vám pokuta a vaše pojištění se automaticky neprodleně ruší.